• Najnowsze komentarze

  • Formularz kontaktowy

  • Posts found under: Bez kategorii

   Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej. Rzeszów 24-25.II.2018 r.

   fonemy

   Prowadząca: 

   prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska- Pracownik Katedry Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Uniwersytet Śląski w Katowicach.

    

   Program:

   1. Niedostatki trójfazowego postępowania terapeutycznego w przypadku dyslalii.
   2. Mity na temat dyslalii.
   3. Fonem a głoska.
   4. Od krzyku do głoski w wyrazie niosącym znaczenie.
   5. Biomechaniczna baza artykulacji. Prototypy biomechniczne czynności prymarnych.
   6. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych a system fonetyczno-fonologiczny języka polskiego.
   7. Diagnoza zaburzeń realizacji fonemów: Podział na substytucje i deformacje – pozór prostoty czy ograniczenie?  Analityczno-fonetyczna metoda badania realizacji fonemów.
    • Podział na substytucje i deformacje – pozór prostoty czy ograniczenie?
    • Analityczno-fonetyczna metoda badania realizacji fonemów. 
    • Ćwiczenia praktyczne: badanie artykulacji wykorzystaniem meto  słuchowo-wzrokowo-czuciowo-eksperymentalnej
   8. Główne przyczyny nienormatywnej realizacji fonemów i patomechanizm najczęstszych zaburzeń realizacji fonemów.                                                                                               Ćwiczenia  praktyczne: ocena wędzidełka języka, zgryzu, podniebienia, migdałków podniebiennych, stawu skroniowo-żuchwowego, połykania, żucia, oddychania, parafunkcji zwarciowych i niezwarciowych.
   9. Usprawnianie realizacji fonemów jako procedura postępowania logopedycznego. Procedura a metoda i strategia. Podstawy terapii zaburzeń realizacji fonemów w ujęciu strategicznym. Wywoływanie głosek – termin metaforyczny czy dosłowny? Analityczna i syntetyczna metoda wywoływania głosek.
   10. Strategiczne podejście usprawniania realizacji fonemów jako szansa dla uwzględniania możliwości pacjenta.
   11. Kroki, metody i strategie usprawniania realizacji fonemów.
   • Konstruowanie przedpola artykulacji.
   • Wybór sekwencji terapii głosek: rozwojowej lub terapeutycznej.
   • Przygotowanie do usprawniania realizacji fonemu z wykorzystaniem strategii warunków progowych.
   • Wywoływanie głoski, w tym wybór ramy i metody wywoływania głoski.
   • Aktywizacja głoski w większej strukturze.
   • Polaryzacja głoski.
   • Wprowadzanie głoski do mowy potocznej.

   Metody: wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, film.

   Termin szkolenia: 24-25 lutego 2018 r., 18 godzin

   Miejsce szkolenia: Rzeszów

   Koszt szkolenia: 470 zł

   Informacje i zapisy:

   Katarzyna Żuraw

   tel. 600 216 982

   e-mail: olsnienie-terapia@wp.pl

    

    

   Czytaj więcej...
  • Kontakt

   Katarzyna Żuraw- neurologopeda, terapeuta EEG Biofeedback, Rzeszów
   telefon: 600 216 982

  • Adres e-mail:

   olsnienie-terapia@wp.pl