• Najnowsze komentarze

  • Formularz kontaktowy

  • EEG Biofeedback – Istotne informacje

   EEG Biofeedback - Istotne informacje

   Czy jest to metoda bezpieczna?

   Trening EEG Biofeedback jest metodą całkowicie bezpieczną, nie stwierdzono żadnych skutków ubocznych. Po zajęciach zdarza się że, w zależności od celu treningu niektórzy odczuwają senność, wyciszenie, pobudzenie lub ożywienie.

   Czy są ograniczenia wiekowe dla treningów EEG Biofeedback?

   Trenować mogą dzieci już od czwartego roku życia. Dla uzyskania pozytywnych efektów terapii niezbędne jest zrozumienie przez trenującego celów treningów, współpraca z trenerem oraz motywacja do osiąganie coraz lepszych wyników. Dzieci w wieku przedszkolnym trenują więc krócej, pojedyncze rundki w ramach sesji trwają 2 minuty.


   EEG Biofeedback - Istotne informacje

   Jak długo trwa trening EEG Biofeedback?

   Trening składa się z sesji treningowych, których długość i liczba zależy od problemu z jakim należy się uporać, od wieku trenowanego, czasem od indywidualnych możliwości i tzw. krzywej uczenia się. Z doświadczeń wynika że pierwsze efekty bywają widoczne już po 10-15 sesjach. W konkretnych przypadkach liczba sesji może być wyższa by utrwalić pożądany wzorzec fal mózgowych i by zmiany tegoż wzorca przełożyły się na konkretne zmiany w zachowaniu. Optymalną częstotliwością jest 2-3 spotkania w tygodniu, Wtedy efekty zauważalne są najszybciej. Minimalna częstotliwość spotkań to 1raz w tygodniu.Percepcja efektów ma kilka faz. Początkowo wiele osób doświadcza tzw. efektu nowości (podobnie jak np. po zakupie samochodu), związanego z podekscytowaniem. Nie jest on zasadniczym celem treningu i zwykle wygasa w ciągu kilku dni. Drugą składową, obserwowaną względnie regularnie, jest poprawa samopoczucia (uspokojenie, rozpogodzenie, ożywienie, klarowność itp. – zależnie od typu treningu). Występuje ona zwykle w trakcie treningu lub w ciągu kilku godzin po nim. Trzecia składowa, uważana za główny cel neurofeedbacku, to postępująca stopniowo (na przestrzeni kilkunastu-kilkudziesięciu treningów) poprawa wymienionych wcześniej funkcji psychicznych (jak uwaga, koncentracja, wydolność psychiczna). Z czasem wyższy poziom funkcjonowania penetruje wiele dziedzin życia i zaczyna być postrzegany jako jego naturalny element.

   Czy efekty treningu są trwałe?

   Tak! W przeciwieństwie do farmakoterapii, której pozytywne efekty utrzymują się tak długo jak występuje wysycenie krwi substancją leczniczą, terapia EEG Biofeedback daje trwałe efekty. Dowodzą tego liczne badania chociażby: Monastry (2002) , Tanseya (1993) czy Lubara (2003) którzy to dokumentują pozytywne oddziaływanie terapii EEG Biofeedback na dzieci z ADHD (mniejsza labilność emocjonalna, większa kontrola hiperaktywności, lepsze wyniki w szkole)nawet 10 lat od jej zakończenia. (żródło: www.aapb.org)

  • Kontakt

   Katarzyna Żuraw- neurologopeda, terapeuta EEG Biofeedback, Rzeszów
   telefon: 600 216 982

  • Adres e-mail:

   olsnienie-terapia@wp.pl