• Najnowsze komentarze

  • Formularz kontaktowy

  • O mnie

   Któż z nas nie chciałby mówić poprawnie, zrozumiale i … ciekawie na każdy temat, tak aby inni z zainteresowaniem nas słuchali?

   Okazuje się, że jest to możliwe. Z pomocą przychodzą logopedzi, którzy pokazują nam, jak umiejętnie wykorzystywać nasz głos i pomagają skorygować ewentualne wady wymowy. Oczywiście wymaga to wielu godzin wytrwałych ćwiczeń, ale na efekty nie trzeba długo czekać. Logopeda oprócz kształtowania mowy, zapobiegania wadom wymowy i usuwania ich, uczy także mowy w wypadku jej braku lub utraty. We współczesnym życiu umiejętność sprawnego mówienia jest szczególnie istotna. Wady wymowy mają negatywny wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka, które może być nieśmiałe, ale również agresywne i mieć poczucie niższej wartości, a co za tym idzie – gorzej sobie radzić w życiu. Obowiązkiem rodziców, a także pedagogów jest czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy dziecka i wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości. Jak rozwija się mowa dziecka w poszczególnych latach jego życia, jakie objawy związane z wymową mówiącego już dziecka powinny zaniepokoić rodziców, a także co zrobić, aby maluch już od najmłodszych lat mówił poprawnie- odpowie Państwu na te pytania logopeda. Zapraszam na badania diagnostyczne i terapię skierowaną zarówno w stronę naszych małych pociech, jak i też osób dorosłych mających problem z komunikacją językową.

   Katarzyna Żuraw – neurologopeda, polonista, terapeuta EEG Biofeedback

   WYKSZTAŁCENIE:

    

   • 2014-2015 UMCS Lublin
   • Kierunek: Neurologopedia
   • Tytuł naukowy: neurologopeda uzyskany z wynikiem bardzo dobrym
   • Tytuł pracy dyplomowej:  ”Terapia logopedyczna dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji motorycznej w Zespole Lennoxa-Gastauta”

    

   • 2011-2013 Uniwersytet Rzeszowski
   • Kierunek: Logopedia
   • Tytuł naukowy: logopeda uzyskany z wynikiem bardzo dobrym
   • Tytuł pracy dyplomowej: „Rozwój mowy czynnej u chłopca z autyzmem”

    

   • 2004-2009 Uniwersytet Rzeszowski
   • Kierunek: Filologia polska
   • Specjalizacja: nauczycielska
   • Tytuł naukowy: magister uzyskany z wynikiem bardzo dobrym
   • Tytuł pracy magisterskiej: „Elementy potoczne w języku polityków po roku 1989”

    

   ODBYTE PRAKTYKI:

   • maj 2015- Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie, na stanowisku neurologopeda;
   • maj 2013 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Tomaszowie Lubelskim, na stanowisku logopeda;
   • 2012-2013 – praktyki asystencko-hospitacyjne odbyte m.in. w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie, Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie, w Szkole Podstawowej nr 2 z oddziałem dla niesłyszących w Rzeszowie, w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Rzeszowie oraz w Gabinecie Logopedycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego;
   • marzec-kwiecień 2008 - Zespół Szkół Gospodarczych im. Spytka Ligęzy w Rzeszowie, na stanowisku nauczyciel języka polskiego;
   • wrzesień 2007 - Publiczne Gimnazjum w Modliborzycach, na stanowisku nauczyciel języka polskiego;
   • wrzesień 2006 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych, na stanowisku nauczyciel języka polskiego;

   KURSY I SZKOLENIA:

   • 11.2016- „Opóźniony rozwój mowy- kreatywne postępowanie logopedyczne”;
   • 10.2016- „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii-moduł I”
   • 09.2016-udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt:” Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju” cz.3
   • 09.2016- udział w warsztatach pt: „Padaczka u dziecka. Diagnoza-leczenie-terapia;
   • 08.2016- „Postępowanie logopedyczne z pacjentami po laryngektomii i tracheostomii”;
   • 04.2016- udział w V Rzeszowskiej Sesji Logopedycznej organizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski
   • 04.2016-”Diagnoza różnicowa i terapia zaburzeń rozwoju mowy o podłożu neuropsychiatrycznym”
   • 11.2015- „Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów”;
   • 11.2015- „Terapia ręki”;
   • 11.2014- „Podstawy ortodoncji dla logopedów- diagnozowanie i usprawnianie wymowy osób z wadą zgryzu”;
   • 09.2014-”Dyslalia ankyloglosyjna-o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii”;
   • 08.2014-”Metoda werbotonalna”-moduł pierwszy;
   • 05.2016- „Wpływ zaburzeń połykania i oddychania na powstawanie zaburzeń artykulacji”;
   • 04.2014- „Wczesna interwencja, diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego”;
   • 04-05.2014- Stosowana Analiza Zachowania, III stopniowy kurs terapii behawioralnej;
   • 03.2014- udział w III Rzeszowskiej Sesji Logopedycznej oraz w warsztatach: „Wczesna interwencja-torowanie kompleksu ustno-twarzowo-obręczowego”, „Strategie postępowania logopedycznego w przypadku terapii grupowej osób jąkających się”
   • 01.2014- „Diagnoza i terapia afazji u osób dorosłych”;
   • 10.2013- „Logorytmika jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej”;
   • 10.2013- „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)”,
   • 09.2013- „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”;
   • 08.2013- „Diagnoza i terapia dzieci z Zespołem Aspergera”;
   • 04.2013- „Praktyk EEG Biofeedback”;
   • 04.2013- udział w Wiosennych Warsztatach Logopedycznych organizowanych przez Uniwersytet Rzeszowski: Technika Alexandra, Logorytmika, Oddychanie metodą Strelnikowej;
   • 03.2013- „Psychomotorycze wspieranie rozwoju dziecka”;
   • 02.2013- „Zastosowanie testów PEP-R oraz AAPEP w diagnozie i terapii osób z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju”;
   • 11.2012- udział w II Rzeszowskiej Sesji Logopedycznej „Dni Głosu” oraz w warsztatach: Technika Alexandra, Naturalna emisja głosu, Sceniczna emisja głosu;
   • 09.2012- „Terapia pedagogiczna w pracy z dzieckiem z ADHD”;
   • 07.2012- Szkolenie z zakresu obsługi komputera i Internetu- poziom średniozaawansowany;
   • 07.2012- „Metoda terapii EEG Biofeedback”;
   • 09.2012-  Halliwick- kurs podstawowy, uprawniający do uczenia pływania osób niepełnosprawnych;
   • 06.2012- „Metoda Dobrego Startu”, część praktyczna;
   • 05.2012- „Terapia behawioralna w pracy z dzeckiem z ADHD”;
   • 04.2012- „Podstawy teoretyczne i metodyczne do pracy z dzieckiem z ADHD”;
   • 03.2012- „Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne I stopień”;
   • 09.2011- „Dysleksja- przyczyny, diagnoza, terapia” Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny;
   • 03.2011-05.2011- „Akademia Specjalisty HR”;
   • 2004- kurs wychowawców kolonijnych;
  • Kontakt

   Katarzyna Żuraw- neurologopeda, terapeuta EEG Biofeedback, Rzeszów
   telefon: 600 216 982

  • Adres e-mail:

   olsnienie-terapia@wp.pl