• Najnowsze komentarze

  • Formularz kontaktowy

  • Oferta dla placówek edukacyjnych

   Oferta dla placówek edukacyjnych

   Oferta dla przedszkoli

   Zapraszam do współpracy zainteresowane przedszkola, punkty przedszkolne, kluby malucha, szkoły podstawowe oraz inne instytucje, które chcą poszerzyć swoją ofertę o ciekawe i rozwijające, grupowe bądź indywidualne zajęcia logopedyczne dla dzieci.
    

    

    

    

   W ramach profilaktycznych zajęć logopedycznych:

   Oferta dla placówek edukacyjnych

   • wykonane zostaną badania przesiewowe w celu wyłonienia dzieci  z nieprawidłowościami w rozwoju mowy, kwalifikowanych do indywidualnej terapii logopedycznej;
   • prowadzone będą grupowe, ogólnorozwojowe zajęcia logopedyczne i logorytmiczne mające na celu nie dopuszczenie do powstania wad wymowy lub ograniczenia bądź zniwelowania nieznacznych odchyleń od normy rozwojowej. Mając na uwadze, iż rozwój mowy nie jest procesem wyizolowanym, lecz ściśle związanym  z rozwojem ruchowym i poznawczym zajęcia są wzbogacone o ćwiczenia wspomagające rozwój motoryki dużej i małej, percepcji wzrokowej, pamięci i uwagi;
   • przewidziane są konsultacje z rodzicami oraz pracownikami przedszkola a także czynna z nimi współpraca;

    

   WAŻNE!

   Koszt świadczonych przeze mnie usług logopedycznych podlega negocjacji i jest uzależniony od liczby godzin – im jest ona większa, tym niższy jest koszt.

  • Kontakt

   Katarzyna Żuraw- neurologopeda, terapeuta EEG Biofeedback, Rzeszów
   telefon: 600 216 982

  • Adres e-mail:

   olsnienie-terapia@wp.pl