• Najnowsze komentarze

  • Formularz kontaktowy

  • Oferta terapii logopedycznej

   Świadczone usługi logopedyczne/neurologopedyczne

   Oferta terapii logopedycznej

   PROFILAKTYKA ZABURZEŃ MOWY:

   • ćwiczenia mające na celu stymulowanie rozwoju mowy
   • ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne
   • porady logopedyczne dotyczące zapobiegania powstawania wad wymowy

   DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA:

   • ocena wymowy Pacjenta badana testami diagnostycznymi
   • kompleksowe badanie rozwoju mowy

   TERAPIA ZABURZEŃ MOWY:

   • korygowanie wadliwej wymowy poszczególnych głosek
   • opóźniony rozwój mowy
   • dyzartria i alalia
   • usprawnienie mowy u osób z problemami neurologicznymi (np. afazja, demencja starcza)
   • rozwój umiejętności komunikacyjnych dla dzieci z ASD
   • terapia logopedyczna dzieci z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego

   PONADTO:

   KOREPETYCJE Z JĘZYKA POLSKIEGO:

   • dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich,
   • dla maturzystów, jako zajęcia przygotowujące do egzaminu dojrzałości,
   • pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych, maturalnych, licencjackich;
   TERAPIA ORAZ CZAS JEJ TRWANIA JEST DOBIERANY INDYWIDUALNIE DO POTRZEB PACJENTA
  • Kontakt

   Katarzyna Żuraw- neurologopeda, terapeuta EEG Biofeedback, Rzeszów
   telefon: 600 216 982

  • Adres e-mail:

   olsnienie-terapia@wp.pl