• Najnowsze komentarze

  • Formularz kontaktowy

  • Podstawy ortodoncji dla logopedów- diagnozowanie i usprawnianie mowy osób z wadą zgryzu. RZESZÓW 1-2.IV.2017

   Podstawy ortodoncji dla logopedów- diagnozowanie i usprawnianie mowy osób z wadą zgryzu. RZESZÓW 1-2.IV.2017

    

   ortodoncja 2017

    

   TERMIN:  1-2 kwiecień 2017

   MIEJSCE SZKOLENIA: RZESZÓW

   Liczba godzin dydaktycznych: 16

   Osoba prowadząca:

   dr hab. Lilianna Konopska- adiunkt w  Katedrze Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, członek Zarządu Głównego  Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Zainteresowania naukowe: teoria i praktyka zaburzeń wymowy, logopedyczna ocena jakości zaburzeń wymowy u osób z wadami zgryzu. Współpracuje naukowo z Katedrą i Kliniką Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

   Cele szkolenia:

   Celem warsztatu jest zapoznanie słuchaczy z podstawową problematyką ortodontyczną i związku ortodoncji z logopedią. Szczegółowe cele sprowadzają się do:

   -ukazania zmienności rozwojowej narządu żucia na tle rozwoju osobniczego,

   -zaznajomienia z charakterystyką zaburzeń zgryzowo-zębowych w obrębie narządu żucia,

   -zaznajomienia z zastosowaniem ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej diagnozie,

   -zaznajomienia z logopedycznym diagnozowaniem i usprawnianiem wymowy osób z wadą zgryzu,

   - profilaktyki wad zgryzu i wad wymowy.

   Treści programowe:

   1. Wprowadzenie do ortodoncji. Podstawowe pojęcia w ortodoncji. Cele i zadania ortopedii szczękowej.
   2. Rozwój zgryzu na tle rozwoju osobniczego (okres płodowy, zgryz w okresie noworodkowym i niemowlęcym, zgryz w uzębieniu mlecznym, zgryz w okresie uzębienia mieszanego, zgryz w uzębieniu stałym).
   3. Klasy Angle’a. Nagryz pionowy i poziomy. Zwarcie centralne.
   4. Norma biologiczna jako podstawa rozpoznania ortodontycznego.
   5.  Etiologia zaburzeń w budowie i czynności zespołu twarzowo-szczękowego.
   6. Wady zgryzu – charakterystyka zaburzeń: podłużnych (wady dotylne i doprzednie),pionowych (zgryzy otwarte i głębokie),poprzecznych (zgryzy krzyżowe i przewieszone).
   7. Nieprawidłowości zębowe – zaburzenia dotyczące położenia, budowy, wielkości, liczby i tempa rozwoju zębów.
   8. Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce.
   9. Związek wad zgryzu i wad wymowy w literaturze przedmiotu.
   10. Wspólne uwarunkowania wad zgryzu i wad wymowy.
   11. Zniekształcenia dźwiękowej formy wypowiedzi u osób z wadami zgryzu: występowanie wady wymowy u osób z wadami zgryzu,występowanie pozanormatywnych realizacji fonemów języka polskiego,występowanie niepożądanych cech fonetycznych w wadliwych realizacjach polskich  fonemów spółgłoskowych,występowanie niepożądanych cech fonetycznych w wymowie osób z wadą zgryzu.
   12. Usprawnianie logopedyczne osób z wadą wymowy i wadą zgryzu.

    

   INFORMACJE I ZAPISY:

   KATARZYNA ŻURAW TEL. 600 216 982, e-mail: olsnienie-terapia@wp.pl

   KOSZT SZKOLENIA: 450 zł

   Brak komentarzy pod tym artykułem. Twój komentarz może być pierwszy.

   Zostaw komentarz

  • Kontakt

   Katarzyna Żuraw- neurologopeda, terapeuta EEG Biofeedback, Rzeszów
   telefon: 600 216 982

  • Adres e-mail:

   olsnienie-terapia@wp.pl