• Najnowsze komentarze

  • Formularz kontaktowy

  • Objawy udaru mózgu

   Objawy udaru mózgu

   Według definicji WHO z 1980 roku udar mózgu to nagłe wystąpienie ogniskowych lub globalnych zaburzeń czynności mózgu, trwające dłużej niż 24 godziny i wynikające z przyczyn naczyniowych.

   Objawy ostrzegawcze udaru: -nagłe zaburzenia czucia po jednej stronie ciała (niedoczulica połowicza) lub drętwienie połowy ciała -wykrzywienie twarzy po jednej stronie, szczególnie widoczne jest opuszczenie kącika ust -nagłe osłabienie kończyny lub kończyn po jednej stronie (niedowład połowiczy) -nagłe zaburzenia mowy (mowa bełkotliwa, utrata zdolności mówienia, trudności w zrozumieniu mowy) -nagłe zaburzenia widzenia-charakterystyczne jest niedowidzenie na jedno oko lub niedowidzenie polowy pola widzenia -nagłe zawroty głowy z towarzyszącymi zaburzeniami w utrzymaniu równowagi, nagłymi upadkami, czasami z podwójnym widzeniem, kłopotami z orientacją i zaburzeniami świadomości.

   Afazja jako jeden ze skutków udaru mózgu:

   Afazja to zaburzenie mowy. Osoby cierpiące na afazję mogą mieć problemy z mówieniem, rozumieniem, czytaniem, pisaniem czy też liczeniem. Przyczyną afazji jest zawsze uraz mózgu. W większości przypadków jest to udar lub wylew jednakże guz mózgu lub wypadek również mogą spowodować afazję. Przyczyną może być zablokowanie naczynia krwionośnego w mózgu kiedy stworzy się zator (udar niedokrwienny) lub przerwanie naczynia (wylew).afazja

   Dosłownie afazja oznacza całkowitą utratę zdolności mowy, jednak w praktyce medycznej termin ten opisuje także częściowe zaburzenie funkcji mowy. 

   O afazji mówimy w sytuacji, gdy chory, który dotychczas nie miał problemów z mówieniem i rozumieniem innych, nagle utracił częściowo zdolności komunikacyjne. Nie jest to choroba, a zespół objawów pojawiających się w przypadku różnego rodzaju uszkodzeń mózgu. Afazja nie ma związku z zaburzeniami ze strony narządów mowy (mięśni krtani, języka, podniebienia, ust itd.) Afazja ma miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy przyczyną zaburzenia mowy jest uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Nie ma jednak znaczenia, co uszkodziło mózg – najczęściej jest to uraz czaszkowo-mózgowy, udar mózgu, czy zmiany neurodegeneracyjne towarzyszące niektórym chorobom.  Zespół objawów kryjących się pod tym terminem, w każdym przypadku może się częściowo różnić – zarówno pod względem intensywności zaburzeń, jak i ich charakteru. Stąd konieczność klasyfikowania afazji.

    

  • Kontakt

   Katarzyna Żuraw- neurologopeda, terapeuta EEG Biofeedback, Rzeszów
   telefon: 600 216 982

  • Adres e-mail:

   olsnienie-terapia@wp.pl