• Najnowsze komentarze

  • Formularz kontaktowy

  • Na czym polega terapia EEG Biofeedback?

   Na czym polega terapia EEG Biofeedback?

   Biofeedback dosłownie oznacza: biologiczne sprzężenie zwrotne, a EEG Biofeedback- dostarczanie  trenującemu informacji zwrotnej o zmianach aktywności mózgu. Dzięki informacji  zwrotnej trenujący może nauczyć się świadomie zmieniać wzorce funkcjonowania  mózgu.

   W treningu EEG Biofeedback wykorzystuje się to, że mózg w ramach swojej  aktywności wytwarza fale, które są rejestrowane przez aparat EEG. Parametry tych fal  są charakterystyczne dla rożnych rodzajów aktywności mózgu. Kiedy jesteśmy głęboko zrelaksowani mózg wytwarza fale alfa, w trakcie  skupienia i koncentracji – fale beta, rozdrażnieni i zdenerwowani  emitujemy fale o wyższych częstotliwościach (20-35 Hz). Podczas treningu osoba ucząca się widzi na ekranie zapis swoich fal mózgowych i może wpływać na nie odpowiednio kierując aktywnością mózgu. Biofeedback to dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej o zmianach jego stanu fizjologicznego. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są przez odpowiednie urządzenie – pomiarowy system komputerowy. Metoda ta wykorzystywana jest między innymi w psychologii, w medycynie, ale także w sporcie czy biznesie.Biofeedback jest alternatywną formą terapii w stosunku do farmakoterapii. W niektórych schorzeniach ją zastępuje, w innych uzupełnia. Przewagą biofeedbacku jest to, że jest to metoda całkowicie bezpieczna, bez skutków ubocznych.

   Motorem skuteczności terapii jest silna wola i motywacja pacjenta. I właśnie ten czynnik podkreślają terapeuci: poczucie odpowiedzialności pacjenta za wynik własnego leczenia. Trenujący uczy się panować nad swoimi falami mózgowymi w procesie samouczenia się za pomocą sprzężenia zwrotnego. Sprzężenie zwrotne polega na natychmiastowej i ciągłej informacji o pracy mózgu pod postacią wideogry. Informacja ta pomaga w procesie uczenia się, jak fale mózgowe samemu harmonizować.

   EEG BIOFEEDBACK  jest to niezwykła metoda opracowana przez naukowców z NASA, a następnie wprowadzona do medycyny klinicznej, mająca na celu optymalizację mózgu dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Poprzez treningi Biofeedback , osoba trenująca uczy się panować nad wzorcem wytwarzanych fal mózgowych, przez co poprawia swoje funkcje poznawcze (pamięć, koncentrację, kreatywność, szybkość decyzji i uczenia się) i psychiczne (wyhamowanie stanów nadmiernego pobudzenia, redukcja stresu, poprawa nastroju i samooceny).

   EEG BIOFEEDBACK jest to oficjalna metoda terapeutyczna wpisana do Międzynarodowego Spisu Procedur Medycznych. Od ponad dziesięciu lat aparatura EEG-Biofeedback ma szerokie zastosowanie również w Polsce. Terapię wykorzystuje się w klinikach i przychodniach, specjalistycznych gabinetach neurologicznych, na Uniwersytetach Medycznych, w specjalistycznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,  w szkołach z klasami integracyjnymi. Metoda ta coraz częściej jest wdrażana w Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz w gabinetach logopedyczno-pedagogicznych.

  • Kontakt

   Katarzyna Żuraw- neurologopeda, terapeuta EEG Biofeedback, Rzeszów
   telefon: 600 216 982

  • Adres e-mail:

   olsnienie-terapia@wp.pl