• Najnowsze komentarze

  • Formularz kontaktowy

  • Terapia neurologopedyczna dla osób z zaburzeniami komunikacji pochodzenia neurologicznego

   Mówienie czegoś innego niż to co ma się na myśli: dla ludzi z afazją jest to codzienność. Afazja jest zjawiskiem globalnym i może dotknąć każdego. Na całym świecie więcej niż 5 milionów ludzi cierpi na tę dolegliwość.

   Co to jest afazja?

   Każdy człowiek używa języka. Mówienie czy też rozumienie mowy, znalezienie właściwego słowa, czytanie, pisanie oraz gestykulowanie są jego częścią. Jeżeli, jako rezultat urazu mózgu, jeden lub więcej z komponentów języka przestanie funkcjonować prawidłowo, jest to zwane afazją.

   Afazja- A (=nie) fazja (=mówienie) znaczy, że ktoś nie jest zdolny do powiedzenia tego co chce. Osoba ta nie jest już więcej w stanie prawidłowo używać języka.

   Terapia logopedyczna dla osób starszych
   Poza afazją, u osoby tej może wystąpić paraliż lub problemy, które dotyczą:

   • zaburzenia świadomości własnych działań,
   • obserwacji otoczenia,
   • koncentracji i pamięci,
   • trudności w podejmowaniu własnych inicjatyw,
   • niemożność wykonywania dwóch czynności na raz,
   • problemy z percepcją otoczenia,
   • problemy z czytaniem, pisaniem i liczeniem.

    

    

   Przyczyną afazji jest uraz mózgu. W większości przypadków jest on spowodowany nagłym zaburzeniem krążenia krwi w mózgu tzw. udar mózgu, wylew. Inną przyczyną afazji może być uraz mózgu spowodowany wypadkiem (np. samochodowym), guzem mózgu, zatruciem alkoholem czy środkami chemicznymi. Mózg człowieka składa się z wielu rejonów, z których każdy ma swoje specyficzne funkcje. Dla większości ludzi rejony mózgu powiązane z użytkowaniem języka (mowa, czytanie itp.) są umieszczone w lewej półkuli mózgowej. W wypadku urazu w obrębie tych rejonów mamy do czynienia z afazją. Rodzaj afazji oraz to jak jest ona poważna zależą, między innymi, od lokalizacji urazu mózgu oraz od tego jak poważny jest ten uraz, od wcześniejszych umiejętności językowych, trybu życia i rodzaju wykonywane pracy, a nawet od charakteru danej osoby. Niektóre osoby z afazją mogą rozumieć język doskonale lecz mają problemy ze znalezieniem właściwych słów i konstruowaniem zdań. Z drugiej strony, inni mówią dużo lecz jest to mowa trudna albo i nawet niemożliwa do zrozumienia. Te osoby mają też zazwyczaj problem z rozumieniem języka. Osoba z afazją doświadcza uczucia frustracji, nie mogąc się dokładnie wysłowić, nie wiedząc co chciałaby powiedzieć lub nie mogąc określić tego co widzi. W konsekwencji borykając się codziennie z powyższymi problemami zamyka się w sobie i nie dąży do interakcji z drugą osobą również z bliskimi.Dlatego terapia logopedyczna ma zapobiec izolacji społecznej afatyka, tak by chory odzyskał znowu radość życia. Ćwiczenia, wysiłek oraz silna wola i chęć poprawy mogą sprawić, że postęp w komunikacji zostanie osiągnięty.

  • Kontakt

   Katarzyna Żuraw- neurologopeda, terapeuta EEG Biofeedback, Rzeszów
   telefon: 600 216 982

  • Adres e-mail:

   olsnienie-terapia@wp.pl