• Najnowsze komentarze

  • Formularz kontaktowy

  • Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną

   Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
   METODA SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA (metoda sylabowa, metoda krakowska) to skuteczna metoda nauki czytania opracowana przez doświadczonego logopedę prof. Jagodę Cieszyńską. Metoda ta stosowana jest z powodzeniem od wielu lat, a jej podstawy oparte są na wynikach licznych współczesnych badań neuropsychologicznych oraz na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych. Metoda daje doskonałe efekty, gdyż wykorzystuje naturalną skłonność każdego człowieka do mówienia sylabami. Metoda symultaniczno-sekwencyjna jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wykorzystuje wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej.Wszystkie zadania opierające się na pracy prawej półkuli mózgowej (globalne rozpoznawanie samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, rzeczowników w mianowniku) mają na celu wzbudzanie motywacji dziecka do nauki czytania oraz przeprowadzane są w taki sposób, aby jak najszybciej przejść do czytania analityczno–sekwencyjnego, lewopółkulowego.

   Czytanie symultaniczne (prawopółkulowe)

   • czytanie samogłosek;
   • czytanie wyrażeń dźwiękonaśladowczych;
   • czytanie globalne wyrazów.

   Czytanie sekwencyjne (lewopółkulowe)

   • czytanie sylab otwartych;
   • czytanie dwóch sylab;
   • czytanie sylab zamkniętych;
   • czytanie nowych wyrazów i zdań.

   Metoda symultaniczno-sekwencyjna bazuje na

   • powtórzeniu sekwencji rozwoju mowy dziecka (od samogłosek, sylab, przez wyrażenia dźwiękonaśladowcze do wyrazów i zdań);
   • naśladowaniu trzech etapów nabywania systemu językowego: powtarzania, rozumienia i nazywania
   • pobudzaniu neuronów zwierciadlanych.

   Kolejność faz i wprowadzanie poszczególnych głosek oraz stopniowanie trudności zadań i pojawiania się paradygmatów sylab są dokładnie określone:

   • ETAP I – OD SAMOGŁOSEK PRYMARNYCH DO SYLABY OTWARTEJ,
   • ETAP II – OD SYLABY OTWARTEJ DO PIERWSZYCH WYRAZÓW,
   • ETAP III – CZYTANIE SYLAB ZAMKNIĘTYCH,
   • ETAP IV – CZYTANIE NOWYCH SYLAB OTWARTYCH I ZAMKNIĘTYCH,
   • ETAP V – SAMODZIELNE CZYTANIE TEKSTÓW.

   Najważniejsze zasady pracy metodą symultaniczno sekwencyjną:

   • Zajęcia zawsze rozpoczynają się od ćwiczeń łatwych, z których wykonaniem dziecko nie będzie miało trudności.
   • Dziecko rozpoczyna kolejny etap czytania pod warunkiem opanowania poprzedniego;
   • Ważne jest, by pamiętać o przechodzeniu od prawopółkulowego czytania (globalnego, symultanicznego – samogłoski, onomatopeje, całe wyrazy) do lewopółkulowego (sekwencje – sylaby). Dążymy do tego, by dziecko wykonywało sprawnie ćwiczenia odczytywania sylab i układania z nich wyrazów. Forma ćwiczeń pozwala na zastosowanie konwencji zabawy, w której wykorzystać można aktywność i działanie dziecka. Przygotowany materiał sylabowy i wyrazowy pozwala na zastosowanie go w różnorodnych grach i zabawach;
   • Należy pamiętać o ciągłym przeplataniu zadań z zeszytów ćwiczeniami ogólnorozwojowymi, zwłaszcza ćwiczeniami pamięci sekwencyjnej i      symultanicznej, ćwiczeniami analizy i syntezy wzrokowej oraz ćwiczeniami układania szeregów i sekwencji tematycznych i atematycznych. Ćwiczenia ogólnorozwojowe wspomagają naukę czytania;
   • Poszczególne głoski wprowadzane są w sylabach, a nie w izolacji – nie uczymy głoskowania (nie podajemy dziecku nazw liter). Sylaby są powtarzane, rozpoznawane i odczytywane w opozycjach, według porządku: od sylab otwartych do zamkniętych, od zbudowanych z prymarnych spółgłosek do sekundarnych, od najbardziej skontrastowanych do jak najmniej zróżnicowanych. Ta umiejętność rozróżniania dotyczy zarówno zmysłu słuchu, jak i wzroku;

   Pracujemy według zasady:

   1. powtarzanie,
   2. rozumienie (rozpoznawanie),
   3. nazywanie (odczytywanie).
   • Dziecko powtarza poszczególne samogłoski, sylaby i wyrazy, następnie nauczyciel sprawdza, czy dziecko rozumie (rozpoznaje) wskazaną sylabę (Nauczyciel pyta: Gdzie jest…?). Ostatnim krokiem jest nazywanie (czytanie) sylab;
   • Podczas układania, czytania itp. zawsze zachowujemy kierunek od strony lewej do prawej, zgodnie z obowiązującą zasadą podczas czytania i pisania w języku polskim;
   • Stosujemy technikę odwracania ról: najpierw my uczymy dziecko, potem dziecko uczy nas;
   • Pamiętamy, aby zwracać się do dziecka prostym językiem oraz  sprawdzać, czy rozumie ono polecenia;
   • Ten sam materiał powtarzamy wielokrotnie, aż do dobrego opanowania (z obserwacji klinicznych wynika, iż najdłużej trwa przyswojenie pierwszego etapu czytania, odpowiadającego pierwszemu zeszytowi ćwiczeń, dlatego materiał w nim zawarty jest najobszerniejszy).

   (źródło www.sylaba.info)

  • Kontakt

   Katarzyna Żuraw- neurologopeda, terapeuta EEG Biofeedback, Rzeszów
   telefon: 600 216 982

  • Adres e-mail:

   olsnienie-terapia@wp.pl